PATIENTSIKKERHED


VAR giver adgang til evidensbaserede og opdaterede faglige procedurer. Virksomheder med adgang til VAR har forudsætningerne til at arbejde faglig forsvarligt. Indholdet i VAR opdateres efter den nyeste tilgængelige viden, hvilket giver grundlag for at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet, som det kræves af de dasnke sundhedsmyndigheder

Derfor er VAR en vigtig partner i patientsikkerhedsarbejdet i sundhedsvæsenet.

Patientsikkerhed er et indsatsområde både nationalt og internationalt.Forekomst af fejl og afvigelser har bidraget til et øget krav om kvalitet i sundhedsvæsnet og om evidensbaseret praksis. Faglige procedurer er et centralt virkemiddel til at styrke kvaliteten i sundhedsvæsnet og antages at kunne bidrage til bedre patientresultater.

Anvendelse af VAR Healthcare sikrer en evidensbaseret praksis, som bygger på et bredt fagligt, juridisk og etisk fundament og samtidig understøtter patientsikkerhed, kontinuitet og samarbejde.

VAR Healthcare har relevant indhold indenfor områder, hvor der føres offentlige tilsyn med patientsikkerhed, se Styrelsen for Patientsikkerheds ”Målepunkter for tilsyn på Plejeområdet".

VAR STØTTER VERDENSSUNDHEDSORGANISATIONEN 

Patientsikkerhed er et strategisk indsatsområde for Verdenssundhedsorganisationen (WHO). 

Årsagen er, at patienternes behandlingsforløb bliver mere og mere komplekse og fejl kan opstå. Hvert år afholdes den internationale patientsikkerhedsdag for at sætte fokus på at mindske patientskade. Derfor er adgang til evidensbaserede og opdaterede faglige procedurer for sundhedspersonale et vigtigt og forebyggende tiltag. 

Her kan du læse mere om patientsikkerhed: 

 

Verdens Helseorganisasjon

 

 

 

Rul til toppen