INDHOLDSUDVIKLING


VAR udvikler indhold baseret på internationalt anerkendte retningslinjer for evidensbaserede procedurer: AGREE II

Evidensgrundlaget for indholdet er baseret på forskningsbaseret viden, erfaringsbaseret viden, patienterfaringer og den kliniske kontekst. For at sikre at vores brugere følger den nyeste viden opdateres VAR kontinuerligt, og vi publicerer ny hovedversion en gang om året.

FORSKNINGSBASERET VIDEN

Vi baserer procedurerne på opsummeret forskning og anerkendt faglitteratur. 

ERFARINGSBASERET VIDEN

Vi indsamler, foretager kritisk vurdering, sammenholder og fagfællebedømmer erfaringsbaseret viden fra klinisk praksis på tværs af sundhedsvæsenet og fra ind- og udland.
På den måde bliver den erfaringsbaserede viden også valideret.

PATIENTPERSPEKTIVET

Vi tilrettelægger for, at procedurer tilpasses patientens ønsker og behov.

DEN KLINISKE KONTEKST

Der hvor det er relevant, tilpasser vi den enkelte landeversion af VAR til nationale love, retningslinjer og praksis. I VAR findes der procedurer for specifikke kliniske kontekster som fx sygehus, eget hjem og livreddende førstehjelp.  

ILLUSTRATIONER OG ANIMATIONER

Procedurerne i VAR består af tekst, hvor centrale elementer og praktisk håndtering visualiseres ved udstrakt brug af illustrationer og animationer. Især studerende og elever sætter pris på visualiseringen af indholdet, som understøtter læringen. Illustrationerne og animationerne bliver opdateret, så de til enhver tid genspejler procedurerne. VAR har to faste illustratører.

MEDICINSKE ILLUSTRATIONER

Kari Toverud er specialuddannet medicinsk illustratør i Norge med en Bachelor of Arts i kunst og biologi (1980) og en Master of Science i medicinsk illustration (1983), begge fra USA. Kari har været tilknyttet VAR siden begyndelsen. Hun har lang erfaring indenfor feltet og har vundet flere priser for sit arbejde
Læs mer om Kari her.

 

ANDRE ILLUSTRATIONER

Torun Hunnes er ansat i redaktionen som illustratør og grafisk designer. Torun bidrager især til den visuelle profil i procedurerne med animationer og illustrationer af ikke-medicinsk karakter. Hun er uddannet ved Kunst og Designhøjskolen i Bergen og har en master med specialisering inden for metoder for tolking af tekst.

NATIONAL KONTEKST

Evidensbaseret praksis og brug af teknologi er vigtige indsatsområder i sundhedsvæsenet både i Danmark og i andre lande. VAR gør digitaliseringsindsatser inden for sundhedsfaglige uddannelser og klinisk praksis mulig.

Den nationale kontekst er en vigtig del af grundlaget for at kunne arbejde evidensbaseret. VAR udvikles fra en norsk kontekst. Den norske version er i tråd norske love, retningslinjer og praksis.

VAR ønsker også at bidrage til evidensbaseret praksis i andre lande. Dedikerede redaktører tilpasser hver landeversion af VAR til landets love, retningslinjer og praksis. For hver landeversion samarbejder vi med:
• Lokale kliniske eksperter
• Lokale specialister i sundhedsjura

Rul til toppen