VAR I PRAKSIS


Hvordan kan VAR Healthcare hjælpe dig i hverdagen?

VAR er et system til brug på tværs af sygeplejepraksis og -uddannelse og har flere anvendelsesområder.

 De tre hovedområder VAR Healthcare kan anvendes i er indenfor

  • Videnstøtte
  • Processtøtte
  • Beslutningsstøtte

 

VIDENSTØTTE

Videnopsummeringer i VAR er grundlaget for procedurerne og proceduregrupperne. Indholdet er tilrettelagt på en brugervenlig måde og giver overblik og hjælp til at kunne begrunde indhold og forløb i procedurerne.

Opdateringen af indholdet i VAR er en kontinuerlig proces, hvor procedureændringer baseret på ny viden logføres og graderes. Eftersom VAR anvendes på tværs af uddannelse og praksis, og på tværs af forskellige typer af praksis, bidrager VAR med at «standardisere» og styrke helhedsorienterede patientforløb og patientsikkerhed. 

På den måde bidrager VAR til evidensbaseret praksis.

 

PROCESSTØTTE

Hensigten med processtøtte er at understøtte og koordinere en arbejdsproces, som sygeplejerskens planlægnings- og dokumentationsproces, samt bidrage til kontinuitet og helhedsorienterede patientforløb.

VAR er integrerbar i alle de store EPJ-systemer, der anvendes i Danmark, både i det kommunale sundhedsvæsen og hospitaler. Procedurerne i VAR Healthcare er en intervention (med handlinger sat i et system), og disse har følgende:   
  • Sygeplejediagnoser 
  • Mål/patientresultat

Fælles Sprog lll (FSlll) er at sikre fælles begrebsbrug om dokumentation i danske kommuner indenfor Sundhedslovens og Servicelovens områder. I VAR har vi lagt (mappet) Helbredstilstande fra FSlll ind i fanen Indikationer, hvor det er relevant. I den enkelte procedure under Indikationer fremgår de aktuelle helbredstilstande (sygeplejediagnoser). Det kan hjælpe brugeren af VAR med at anvende sygeplejediagnoser i planlægning og dokumentation af sygepleje- og sundhedsfag.

På den måde synliggøres vigtige elementer og integrerede interventioner i en kompleks arbejdsproces

VAR kan integreres med kvalitetssystemer i Danmark fx E-DOK og kan give lederen støtte i kvalitetsstyring.

Medarbejderne er bedre rustet til at opfylde kravene til både intern og ekstern kontrol og afvigelsesstyring. Dette sparer både tid og ressourcer.

 

BESLUTNINGSTØTTE

VAR Healthcare kan defineres som et klinisk beslutningsstøttesystem, en digital løsning som hjælper sundhedspersonale med at træffe de rigtige og gode beslutninger, opbygget som en vidensbase tilpasset klinikeren. Kerneelementer i klinisk beslutningsstøtte er standardiserede og strukturerede data samt en videnbase, som kan kombineres med disse data. 

Hjælp til at finde aktuelle procedurer i en given situation: 

Brugeren kan foretage søgninger baseret på et problem, risiko eller sygeplejediagnose og hurtigt få forslag til relevante procedurer i en sådan situation. Dette hjælper brugeren med at huske og blive mindet om god praksis i en travl hverdag.

 

Integrasjon med EPJ (Elektronisk patientjournal): 

Yderligere og automatiseret beslutningsstøtte kan opnås ved dybe integrationer med EPJ-systemer. Metadaata fra VAR kan sendes til EPJ-systemet og er dermed med til at forenkle og kvalitetssikre planlægning og dokumentation.

 

making

evidence

usable

MODUL - MINE FÆRDIGHEDER

VAR bidrager til livslang læring. Modulen Mine færdigheder er en digital læringsressource, som kan anvendes til at sikre vigtige elementer i kompetenceudvikling af sundhedspersonale både under uddannelse og i arbejdet i sundhedsvæsnet. 

Hensigten med Mine færdigheder er vejledning, træning og læring i udøvelse af procedurer med tilhørende videnstof. Mine færdigheder kan benyttes både undervejs i en studiesituation men også i praksis til kompetenceudvikling og for at sikre evidensbaseret praksis.

I modulet Mine færdigheder er en operationaliseret og digitaliseret udgave af RINS-modellen koblet til alle procedurerne.
Den består af en vurderingsskala til hvert element og er enkel og intuitiv at anvende.

VAR I KLINISK PRAKSIS

KØBENHAVNS KOMMUNE

" VAR er evidensbaseret, praktisk tilrettelagt, og procedurerne er nøjagtigt beskrevet - perfekt for os."
Da Københavns kommune anskaffede VAR, var ambassadører fra Vanløse Sundhedscenter den første gruppe, der modtog undervisning i VAR. Dagen efter undervisningen fik vi denne positive feedback fra en nyudklækket tovholder: - Tak for i går - super undervisning, jeg er helt solgt,  sagde  sygeplejerske Anne Hansen.

Rul til toppen