OPPDATERT KUNNSKAP MED ETT TASTETRYKK

VAR – PROSEDYRE OG KUNNSKAPSBASE

NORDENS STØRSTE PROSEDYREBIBLIOTEK

VAR – PROSEDYRE OG KUNNSKAPSBASE

DETTE ER VAR HEALTHCARE

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

LEDERTEAM VAR HEALTHCARE

ANN KRISTIN ROTEGÅRD

Adm. Dir. | Sykepleier

ANNE-KARINE HJORTNÆS

Spesialrådgiver | Sykepleier

ANNE-KARINE HJORTNÆS

Spesialrådgiver | Sykepleier

ANNE-KARINE HJORTNÆS

Spesialrådgiver | Sykepleier

ANNE-KARINE HJORTNÆS

Spesialrådgiver | Sykepleier

ANNE-KARINE HJORTNÆS

Spesialrådgiver | Sykepleier

Article

Hele VAR består av dyktige og engasjerte medarbeidere i redaksjonen og salg/marked. Fagkompetanse innen sykepleie er påkrevd spesielt i redaksjonen, der alle medarbeidere har minimum masterutdannelse innen sykepleie. Også alle våre salgsrepresentater har sykepleie so grunnutdanning.

VAR I PRAKSIS
VAR I UTDANNING
VAR I PRAKSIS
VAR I UTDANNING

MAKING EVIDENCE USABLE

VAR HEALTHCARE FREMMER EVIDENSBASERT SYKEPLEIE

VAR Healthcare leverer kunnskapsbasert innhold, noe som setter strenge krav til arbeidsprosesser, kilder og kvalifikasjoner. Prosedyrene og kunnskapsstoffet utarbeides og oppdateres ved systematisk oppsummering av internasjonal forskning og fagkunnskap.

AGREE II

AGREE II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) er et anerkjent instrument for evaluering av kvaliteten på kliniske retningslinjer og veiledere for klinisk praksis. Metodene og arbeidsprosessene i VAR tar utgangspunkt i de 23 punktene i AGREE II

HVA ER VAR?


Trygghet i oppdatert kunnskap – making evidence usable

VAR Healthcare er et digitalt beslutningsstøttesystem for sykepleie (helsetjenesten). Løsningen brukes av helsearbeidere i sykehus, kommunehelsetjenesten og elever/ studenter innen helsefag. Siden etableringen i 2001 er det publisert over 450 oppdaterte og kunnskapsbaserte prosedyrer. Hver prosedyre har en egen kunnskapsoppsummering og viser til videre forløp av pasientbehandling.

Prosedyrene har illustrasjoner og animasjonsfilmer. Alle illustrasjonene i VAR er laget av sertifisert medisinsk illustratør Kari C. Toverud, Norges eneste og 1 av 3 i Europa med denne sertifiseringen. Øvrige illustrasjon er håndtegnet av vår egen illustratør Torun Hunnes.

Modulen «Mine ferdigheter» inkluderer kunnskapstester, en praktisk kalkulator og en kursmodul som sørger for livslang læring og g jør at læringen blir lett og engasjerende.

VAR Healthcare finnes i norsk, dansk, tysk og engelsk versjon. Løsningen er i bruk i nær alle helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner for helsepersonell i Norge og nær alle kommuner utdanningsinstitusjoner i Danmark. Innholdet er tilpasset til lovgivning og forskrifter til hvert enkelt land. I Tyskland og Mellom-Europa tar stadig flere i bruk VAR for å sikre kunnskapsbasert praksis og utnytte mulighetene som ligger i digitalisering i helsetjenesten.

NORSK SYKEPLEIE UT I VERDEN

Nivået på evidensbasert sykepleie er i mange land ikke sammenlignbart med nivået i Norge.

Det ønsker vi å gjøre noe med. Helsesektorene i Danmark, Tyskland og flere andre land er i stor utvikling og digitaliseringen gir mange muligheter for å ta i bruk VAR. Vi har derfor oversatt innholdet i VAR til dansk, tysk og engelsk med de nødvendige tilpasningene til forskrifter og nasjonal helselovgivning.

VAR er allerede godt etablert i Danmark med kontor i København og i bruk hos flere foregangsinstitusjoner i Tyskland. Her har vi et kontor i Hamburg. Flere andre land har nå startet pilotprosjekter med VAR. Vi drives av en pionerånd!

VAR PÅ 2 MINUTTER

VAR Healthcare er en database med nærmere 400 oppdaterte prosedyrer og nyttige funksjoner for bruk i praksis. Se hva VAR kan g jøre for deg og din virksomhet.

DETTE ER VAR HEALTHCARE

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

Søk

Avansert søkemotor med kunnskaps- og beslutningsstøtte

FORSKNINGSKUNNSKAP I VAR

Vår forskningsbibliotekar overvåker relevant litteratur for innholdet i VAR via anerkjente internasjonale databaser for forskningslitteratur. Redaksjonsteamet gjennomgår søk i samarbeid med kliniske eksperter. De tar utgangspunkt i kunnskapspyramiden og velger litteratur øverst i pyramiden så langt det er mulig.  

 • Evidensbaserte oversikter
 • Forskningsartikler
 • Fagartikler
 • Bøker

All litteratur brukt i VAR vurderes i tråd med anerkjente metoder for vurdering av litteratur. 

ERFARINGSKUNNSKAP I VAR

I VAR tar vi alltid utgangspunkt i tilgjengelige og kvalitetssikrete forskningsresultater der det finnes. I de fagrområdene der det ikke finnes forskningsbasert kunnskap bruker vi ulike metoder for å innhente erfaringskunnskap. Vi baserer oss på:

 • Skriftelige kilder (fagartikler)
 • Kliniske eksperter
 • VAR's superbrukere 
 • Brukerinnspill
KLINISKE EKSPERTER

VAR har bidragsytere som sammen med redaktørene i VAR er med å utvikle nytt innhold og oppdatere eksisterende innhold. Vi samarbeider også med:

 • Kliniske eksperter
 • Fagmedarbeidere
 • Forfattere

PASIENTPERSPEKTIVET I VAR

I gjennomføringen av prosedyren er det mye å ta hensyn til, men det viktigste av alt er pasienten og pasientsituasjonen.I VAR har vi derfor lagt vekt på å inkludere egne punkter om informasjon til pasient.

Konkrete pasientgrupper som barn og demente har egne kommunikasjonsprosedyrer. 

Vi har også prosedyrer om hvordan man kan legge til rette for pasientens egenmestring og opplæring.

OPPDATERT KUNNSKAP MED ETT TASTETRYKK

VAR – PROSEDYRE OG KUNNSKAPSBASE

HAR DU IKKE VAR?

Claus Lundholm er vår Nordiske salgssjef. Han har lang erfaring som sykepleier, som lærer/lektor og leder.

Kontakt Claus for en demo samt en hyggelig og interessant fagprat.

 

Til toppen