VAR gjør kunnskap brukbar for helsepersonell og studenter

VAR Healthcare er et digitalt beslutningsstøttesystem for helsetjenesten

VAR Healthcare med nær 500 oppdaterte og kunnskapsbaserte prosedyrer er i bruk i nær alle helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner for helsepersonell i Norge og nær alle kommuner utdanningsinstitusjoner i Danmark. I Tyskland og Mellom-Europa tar stadig flere i bruk VAR for å sikre kunnskapsbasert praksis og utnytte mulighetene som ligger i digitalisering i helsetjenesten.

Bli kjent med VAR på 2 minutt:


VAR lanserer ny modul

08 januar 2024

For å fremme pasientsikkerheten og for å styrke kompetansen til helsepersonell lanserer VAR Healthcare en egen modul med prosedyrer for å ivareta personer med psykiske lidelser og rusavhengighet.

Til toppen