PARTNERE OG INTEGRASJON


Informasjonsteknologi har til hensikt å effektivisere arbeidsprosesser og styrke kvalitet. Med gode e-helseløsninger får helsepersonell frigjort tid som kan allokeres til andre viktige oppgaver som implementering av e-helseløsninger og pasientbehandling.  

VAR Healthcare gir forskjellig former for støtte og bidrar med det til styrket kvalitet og effektivisering:
Kunnskaps-, prosess- og beslutningsstøtte.  
 

INTEGRASJON 

Når VAR integreres med andre digitale systemer kan de tre overnevnte former for støtte forsterkes.
Vi har siden 2005 hatt samarbeid med leverandører om integrasjonsløsninger, enkle hyperlenker og mer avanserte integrasjoner, både med EPJ systemer, QMS systemer og lærings-/ferdighetsplattformer.
Integrasjonsløsningene leveres av den enkelte leverandøren. 

EPJ

VAR healthcare har samarbeid og integrasjonsløsning med alle EPJ systemer for kommunehelsetjenesten:

  • Profil (VISMA) og VISMA Flyt Helse  
  • Gerica (Tieto) 
  • DIPS Front 

VAR har samarbeid med og integrasjonsløsning med EPJ systemer i sykehus: 

  • DIPS 
  • Aidn 
  • Helseplattformen AS (EPIC) 

KVALITETSSYSTEM

VAR er integrert med flere av de store kvalitetssystemene i Norge, for eksempel Compilo, EQS, EK.  VAR er alltid oppdatert, og sparer de lokalt ansvarlige for en stor jobb og med en slik integrasjon er lederen/virksomheten bedre rustet til å møte kravene til både intern og ekstern kontroll og avvikshåndtering.  

Der det ennå ikke finnes integrasjonsløsninger kan VAR også lenkes opp manuelt, slik at en slipper å veksle mellom ulike systemer. 

LÆRINGSPLATTFORMER

VAR har integrasjoner med læringsplattformer og kompetanseplattformer for eksempel:

  • It's learning/Fronter og Canvas – læringsplattformer i utstrakt bruk i helseutdanningene 
  • Dossier – en plattform for kompetansekartlegging- og styring for klinisk praksis 
Til toppen