REFERANSER

BRUKERHISTORIER OG PUBLIKASJONER

Her finner du brukerhistorier og relevante publikasjoner.

BRUKERHISTORIER

Her kan du lese om hvordan VAR blir brukt i utdanningen og i praksis. 

HEKTISKE DAGER FOR SYKEPLEIERNE

08 februar 2023

«I 2014 møtte vi på utfordringer med å vedlikeholde vårt eget kvalitetssystem. Allerede da så vi behovet for å tilby vårt helsepersonell et digitalt støttesystem som de alltid har tilgang til. Her oppdateres alt innhold om fremgangsmåter for pleie og behandling av pasient på jevnlig basis. Dermed kan våre medarbeidere og pasienter føle seg trygg på at de har tilgang til beste og nyeste faglig kunnskap.»

VI JOBBER KUNNSKAPSBASERT

24 desember 2022

På Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) gir VAR ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp. "Vi utdanner til kunnskapsbasert sykepleie og benytter derfor VAR systematisk. VAR gir ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp, sier tidligere rektor ved LDH, Lars Mathisen.

GJESDAL KOMMUNE SIKRER FAGLIG KUNNSKAP

04 februar 2022

Gjesdal kommune går i bresjen for sine helsearbeidere. Midt under pandemien så Hilde Frafjord et klart behov for å styrke sitt team innen helse og velferd i kommunen. Fra tidligere hadde hun god erfaring med å gi alle sine medarbeidere tilgang til samme type kunnskap innen pleie. Nå ruller hun ut samme suksess i Gjesdal.

PUBLIKASJONER

VAR Healthcare som prosedyreverktøy og støtte i kunnskapsbasert arbeid er brukt i forskningsprosjekter, artikler og publikasjoner.

PUBLISERING AV FAGARTIKKEL

19 januar 2023

Vo, et L. Ahabut intiam iae, quo vast C. Mulis, utem locressimis, C. Sciem obse taturo, sul verficiemus nempere et a con nos ad mei sedescies ca; ne deatquod ina, Ti. Scibus inate, sediem audesicatque nontiam ubliume conim dis, ommorus commorum, publium rem signatid consus isquam in Etrime des estam locae cus licie

VAR I LÆREBOK FOR SYKEPLEIEN

24 desember 2022

Vo, et L. Ahabut intiam iae, quo vast C. Mulis, utem locressimis, C. Sciem obse taturo, sul verficiemus nempere et a con nos ad mei sedescies ca; ne deatquod ina, Ti. Scibus inate, sediem audesicatque nontiam ubliume conim dis, ommorus commorum, publium rem signatid consus isquam in Etrime des estam locae cus licie

NY POSTDOKTOR I VAR PUBLISERER

08 november 2022

Omnimporem rehenih illectotas sam antiasit auta pro ilitint a volum que nihic tem rehendi dolore explit et aut aut quate pa nullent aut voluptia que aut etur, inusdam laborum etur, volendi nimaxim audis et et latur, inctemperum dollentibus, cullupt atquossecta volore vent mod qui con con rerro blab incilis disciendit harunto qui debitib usandaerum nobis et, seque voles volore et qui sit labo. Suntius daecabo. Nequae 

Til toppen