VAR Healthcare er et digitalt beslutningssystem
for hele helsetjenesten.

Vi er din støtte
for å utøve kunnskapsbasert praksis.

Slik støtter VAR deg i din praksis

VAR er basert på forskning og beste kunnskap. Portalen er lett tilgjengelig og brukervennlig. Alt innhold har en praktisk tilnærming.

Vår løsning inneholder hundrevis av prosedyrer, en kunnskapsdel og relaterte kunnskapstester, med kontinuerlig nytt innhold.

Innholdet er tilrettelagt for å kunne ta raske og gode beslutninger for best mulig pasientbehandling og økt pasientsikkerhet.

VAR støtter kompetanseutvikling med digitale kunnskapstester og kursmoduler.

Måten vi gjør det på er unik. Det er grunnlaget for vårt slagord:

making

evidence

usable

GOD INVESTERING

GODE RESULTATER

Nye løsninger medfører ofte fokus på endrings-, fag- og kvalitetsledelse. Vi i VAR har lang erfaring med å støtte ledere og virksomheter i å få størst mulig gevinst av å implementere våre digitale løsning for helsetjenesten.

Lederen har en sentral rolle for å bidra til å lykkes med kunnskapsbasert praksis og god implementering av kunnskapsbaserte støttesystem som VAR.

Det er avgjørende at VAR implementeres i praksis på en god måte både for å sikre riktig bruk av prosedyrene og kunnskapsstoffet, sikre gode informasjonsflyt og utnytte de mulighetene som ligger i VAR til beste for pasienten.

VAR’s implementeringspakke gir kunnskapsbaserte fremgangsmåter og tips til våre kunder for at de skal få full effekt av investeringen i VAR.
Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og implementeringsløp.

SISTE NYTT

VAR versjon 19 & Modul Psykisk helse og rus

VAR versjon 19 publiseres den 17. januar. Før det kan vi med glede melde at de første prosedyrene i den nye modulen for psykisk helse og rus er ferdigstilt og klar for bruk.

På samme måte som innholdet ellers i VAR, er prosedyrene i modulen praktisk anvendbare i pasientnære situasjoner, med mange tips til hva helsepersonell kan si og gjøre i møte med mennesker med psykiske helse- og rus utfordringer.

Støtt kunnskapsbasert praksis!

Er du klar for VAR?

Claus Lundholm er vår Nordiske salgssjef.
Han har lang erfaring som sykepleier, som lærer/lektor og leder.

Kontakt Claus for en demo samt en hyggelig og interessant fagprat.

Til toppen