VAR Healthcare er et digitalt beslutningssystem
for hele helsetjenesten.

Vi er din støtte
for å utøve kunnskapsbasert praksis.

Slik støtter VAR deg i din praksis

VAR er basert på forskning og beste kunnskap. Portalen er lett tilgjengelig og brukervennlig. Alt innhold har en praktisk tilnærming.

Vår løsning inneholder nær 500 prosedyrer, en kunnskapsdel og relaterte kunnskapstester, med kontinuerlig nytt innhold.

Innholdet er tilrettelagt for å kunne ta raske og gode beslutninger for best mulig pasientbehandling og økt pasientsikkerhet.

VAR støtter kompetanseutvikling med digitale kunnskapstester og kursmoduler.

Måten vi gjør det på er unik. Det er grunnlaget for vårt slagord:

making

evidence

usable

GOD INVESTERING

GODE RESULTATER

Nye løsninger medfører ofte fokus på endrings-, fag- og kvalitetsledelse. Vi i VAR har lang erfaring med å støtte ledere og virksomheter i å få størst mulig gevinst av å implementere våre digitale løsning for helsetjenesten.

Lederen har en sentral rolle for å bidra til å lykkes med kunnskapsbasert praksis og god implementering av kunnskapsbaserte støttesystem som VAR.

Det er avgjørende at VAR implementeres i praksis på en god måte både for å sikre riktig bruk av prosedyrene og kunnskapsstoffet, sikre gode informasjonsflyt og utnytte de mulighetene som ligger i VAR til beste for pasienten.

VAR’s implementeringspakke gir kunnskapsbaserte fremgangsmåter og tips til våre kunder for at de skal få full effekt av investeringen i VAR.
Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og implementeringsløp.

SISTE NYTT

VAR VERSJON 18 ER LANSERT

En ny hovedversjon av VAR er publisert.

Alt innhold i basen er oppdatert etter siste og beste kunnskap, vi har fått mange nye illustrasjoner og animasjoner og vi publiserer 30 nye prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff.

 

  • Alt innhold er oppdatert etter siste kunnskap
  • Mange nye animasjoner og illustrasjoner er publisert

Støtt kunnskapsbasert praksis!

Er du klar for VAR?

Claus Lundholm er vår Nordiske salgssjef.
Han har lang erfaring som sykepleier, som lærer/lektor og leder.

Kontakt Claus for en demo samt en hyggelig og interessant fagprat.

Til toppen