KURS OG KOMPETANSE


Vi i VAR Healthcare er opptatt av at du som bruker skal få god støtte i presentasjon og implementering av VAR Healthcare i din institusjon.

Det er avgjørende at VAR implementeres i praksis på en god måte både for å sikre riktig bruk av prosedyrene og kunnskapsstoffet, sikre gode informasjonsflyt og utnytte de mulighetene som ligger i VAR til beste for pasienten.

IMPLEMENTERING AV VAR/TEKNISKE VERKTØY OG ENDRINGSLEDELSE

En god implementering har flere elementer og vi anbefaler et implementeringskurs ved oppstart og senere for å friske opp kunnskap og rutiner. Vi har også utviklet en implementeringsperm (digital og papir) som kan støtte dere i hele prosessen.

WORKSHOP: LEDELSESFORANKRING
Et seminar for ledere, prosjektansvarlige og evt. superbrukere av VAR. Vi tar utgangspunkt i virksomhetens ønsker, behov og rammer. Sammen utvikler vi en plan for videre innføringsprosess og forankring. 
Grunnlaget for workshopen er teorier og erfaringer om endringsledelse.

IMPLEMENTERINGSPAKKE
VAR skreddersyr implementering og re-implementering etter virksomhetenes behov, med varighet fra noen timer til et dagskurs.
Vi har gjennom mange år samlet erfaringer og bygget opp en kunnskapsbasert implementeringsprosess, med tilhørende støttedokumenter og ideer.
Vi går i dybden på planlegging, evaluering og oppfølging av innføringen.

KICK-OFF SEMINAR
Kurset egner seg for alle medarbeidere og ledere, enten VAR er nytt, eller dere trenger en ny start. Fokuset er bruk, innhold, navigering og utnyttelse av VAR i en praktisk hverdag.
Vi tilpasser oss dine behov med en varighet mellom 4 og 6 timer.
I lengre kurs vil det legges opp til case og praktiske øvelser.

ANDRE KURS, SEMINARER OG ARRANGEMENTER

Vårt team i VAR har både spiss – og breddekompetanse på flere områder og vi tilbyr også andre kurs og seminarer.

Er du interessert i VAR kurs?

FAGKURS

Vi arrangerer også kurs og hjelper dere og holde dere oppdatert på utvalgte fagområder, med utgangspunkt i innholdet i VAR (eks legemiddelhåndtering).  Ta kontakt for nærmere forespørsel.

 

KURS I DOKUMENTASJON

Seminaret kan tilpasses din virksomhets behov.
Eksempler på mulige tematikker er:

  • lovverket som ligger til grunn og styrer dokumentasjonen
    faglige og politiske føringer
  • hva skal dokumenteres og hvordan
  • hvordan VAR kan brukes for å styrke og effektivisere dokumentasjonen og brukes som kunnskaps- og beslutningsstøtte, sykepleieklassifikasjoner og terminologier (f.eks. SNOMED CT/ICNP).

I kurset brukes det case og praktisk løsning av dette.

SØKEKURS LITTERATUR

Vår forskningsbibliotekar Bente Schødt-Osmo har lang erfaring og spisskompetanse på systematiske søk i vitenskapelige databaser.  Ta kontakt om du har du behov for støtte på dette området.

ARRANGEMENT

FAGDAG

Omfang og innhold av en fagdag kan vi utarbeide sammen. Hensikten er å få innblikk i alle bruksområder med ideer og tips til forbedringsprosjekter med VAR.

Vi løser caseoppgaver sammen og og diskurerer innspill til hvordan dere får utnyttet VAR Healthcare på best mulig måte. Slik forener vi din kunnskap om egne ressurser og behov med vår erfaring.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

ARRANGEMENT

WEBINARER

Vi arrangerer webinarer med forskjellig tematikk, f.eks nyheter i VAR, nye prosedyrer, nye tekniske løsninger/moduler.

Her vil vi annonsere tema og tidspunkt med mulighet for påmelding.

VI HJELPER DEG!

Har du spørsmål eller behov for konsulentbistand?

Dette kan dreie seg om kvalitetsledelse, teknisk bistand, prosjektledelse og/eller evalueringsdesign.

Emma Barlindhaug er Salgs- og kundesjef i VAR og har bred erfaring med implementeringsprosesser og kundestøtte. Hun er utdannet spesialsykepleier og har god innsikt i hvordan VAR bidrar i ulike organisasjoner. 

Til toppen