Rapport

Danmark: Erfaringsopsamling vedr. pulje til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne

Erfaringsopsamling vedr. pulje til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne: Rapport til Styrelsen for undervisning og kvalitet. Digitale brancheredskabers betydning for kobling mellem skole- og praktikforløb (SOSU Nord): Prosjektnummer 141031, Tema 2: Styrket kobling mellem skole- og praktikforløb: Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet; 2020:

Link til rapport.


Til toppen