Norge: Hvilke erfaringer har sykepleiere i hjemmetjenesten i to norske kommuner med VAR Healthcare som prosedyreverk?

Abusland N, Borgås S. Hvilke erfaringer har sykepleiere i hjemmetjenesten i to norske kommuner med VAR Healthcare som prosedyreverk? Masteroppgave HSI500: Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap; 2020: Link til oppgaven


Til toppen