Norge: Fra oppslagsverk til beslutningsstøtte – VAR Healthcare som case.

Rotegård AK, Fossum M. Fra oppslagsverk til beslutningsstøtte – VAR Healthcare som case. In: Hellesø R, Olsen RM, eds. Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2019.


Til toppen